‘Coronabeleid is inhumaan’, zegt Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje